Tại sao lại bị dance?
Không chỉ những người mới tham gia với nghề seo, mà đến những người làm seo khá lâu gặp phải trạng thái từ khóa dance, từ khóa của em cũng thường xuyên gặp trạng thái này.
Hôm nay lên đây hỏi các pro xem có ai biết vì sao lại xảy ra trạng thái này, phải làm seo quá đà, hay làm gì mong các pro chỉ giúp cho ae có cách khắc phục.
Còn lại từ khóa của em lâu nay thứ 8 hôm nay nhảy xuống 18. Pó tay, em thì không seo quá mức.
Từ du lịch thai lan ấy.
https://bephongngoaidon.com/

.